Het beroken werkt neutraliserend. Het strijken met de veren vlak langs het lichaam speelt een belangrijke rol; er wordt een bepaald elektromagnetisch spanningsveld opgewekt, dat als uiterst weldadig ervaren wordt.
Om ons lichaam bevindt zich altijd een min of meer sterk geladen spanningsveld, dat is samengesteld uit positief en negatief geladen ionen. Meestal overheersen of de positief of de negatief geladen ionen, zodat wij ons bijna nooit in een evenwichtig energieveld bevinden. Met behulp van natuurkundige onderzoekingen werd ontdekt wat het beroken betekent.

In het elekromagnetisch energieveld, wat door met een veer langs het lichaam te strijken wordt opgewekt, is de spanningsverhouding vergelijkbaar met die van de atmosfeer op een 3000 meter hoge berg. Ieder die eens berglucht heeft ingeademd zal gemerkt heben dat deze stimulerend werkt.
Dit gevoel van welbehagen ontstaat, omdat op deze hoogte ons elektromagnetisch lichaamsveld in balans gebracht wordt en daarmee ook de positieve en negatieve ionen. Dezelfde werking hebben de kruiden. een uitgebalanceerd energieveld om het lichaam is in vele opzichten positief waarneembaar.