Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van ECOlonie c.q. Eigentijdse Winkel bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door ECOlonie c.q. Eigentijdse Winkel. Dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Totstandkoming van de overeenkomst

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht met factuur. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren.

Verkoopvoorwaarden inzien

U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Ook kunt u de gegevens van uw bestelling opvragen via internet met de gegevens die u in de bevestiging van de bestelling kunt vinden.

Herroepingsrecht

Er geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mail naar info@eigentijdsewinkel.eu is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor ons risico). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

ECOlonie
1 Thietry
88260 Hennezel
Frankrijk

De kosten van de retourzending zijn voor onze rekening indien u voor meer dan EUR 40,- heeft besteld. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten worden vergoed en aan u overgemaakt nadat wij het pakket ontvangen hebben.

Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken. Kranten en tijdschriften.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.