Joke de Bruin is kunstenares en maakt een bijzondere vorm van geometrische kunst.

Al vanaf zeer jonge leeftijd tekent zij geometrische verbindingen, strak gelijnd en samenvloeiend tot symbolen. De verbindingen ziet zij in het zilver op haar netvlies en zet zij puur uit de hand zonder gebruik van enig hulpmiddel, zoals passer of lineaal, op papier. Als zij zich afstemt om de geometrische vormen op papier te zetten is zij zich bewust van een gevoel van liefde, dat het gevoel overstijgt, zoals wij dat hier op aarde kennen. “Ik word klein als ik voel hoe groot de energie is die op mij is afgestemd”, zegt Joke. Zonder woorden en invloed van buitenaf ontstaan de symbolen puur van binnenuit het gevoel. Lees meer over Joke de Bruin en de symbolen op haar website.
 

Een Kosmisch Symbool bevat unieke informatie die door middel van trillingen wordt overgebracht. De * 'draden van energie' waaruit het symbool bestaat, brengen hierdoor frequentieverhogingen en frequentieveranderingen tot stand.
De symbolen doen dit automatisch, zo kan dit bijvoorbeeld al onbewust tot stand komen door slechts alleen een symbool te bekijken. Het symbool wordt dan opgenomen in ons onderbewustzijn waar het dan automatisch zijn werk kan doen. Deze energetische ondersteuning kan ook bewust worden aangegaan door middel van bijvoorbeeld meditatie en het uitspreken van affirmaties en bekrachtigingen.

Contact maken

Door contact te maken met deze vorm van geometrie word je geleidelijk aan in verbinding gebracht met een hogere frequentie in jezelf. Bij het zien en voelen van de vormen zul je merken dat de hersenen het mannelijke, denkende deel en het vrouwelijke, voelende deel aanspreken. Wanneer vervolgens de gevoelsverbinding sterker wordt en de overhand krijgt op het denken wordt de hogere frequentie ervaren. De hogere frequentie zorgt ervoor dat het energetische, niet tastbare lichaam zich steeds meer aan je openbaart en brengt je bij de bron waar al je kennis en wijsheid ligt opgeslagen. Niet alleen je energetische lichaam maar ook de chakra's en meridianen krijgen aandacht en worden voorzien van nieuwe doorstromende energie waarmee het fysieke lichaam wordt gevoed. Woorden als inzicht, kracht en zelfgenezing zullen dan ook niet alleen bij woorden blijven…

*"Draden van energie" is een veelvoorkomende uitdrukking van mijn collectief…

    19-11-2010 00:00